Vị trí của bạn:Trang chủ Tin tức

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

2019-12-16

image.png


Q: Làm Thế Nào Để Tăng Cấp Nhanh Chóng?

A: Hãy hoàn thành các nhiệm vụ và phụ bản 【Nhiệm vụ ngày】 【Phụ bản EXP】 【Nhiệm vụ bang】【Săn Boss】Ngoài ra có thể tham gia các hoạt động giới hạn trong game để có thể tăng cấp nhanh chóng


Q: Kiếm KC như thế nào?

A: Nhận KC qua giao dịch vật phẩm ở chợ, hoàn thành nhiệm vụ ngày đạt mức sôi nổi nhất định sẽ được nhận KC khoá, ngoài ra tham gia hoạt động giới hạn cũng có thể nhận KC khoá.


Q: Trong game KC khóa có tác dụng gì?

A: Có thể dùng KC khoá để mua đạo cụ trong shop, BUFF trong phụ bản. Trừ giao dịch và một số sự kiện ingame ra thì tác dụng của KC khoá không khác với KC thường.


Q: Làm thế nào để kiếm trang bị?

A: Train quái, Săn Boss, Quét Phụ Bản đều có thể kiếm được trang bị Xịn


Q: Có quá nhiều đá thăng cấp, đá cường hoá cấp thấp thì phải làm sao?

A: Dùng tính năng dung luyện trong túi để ghép thành đạo cụ cấp cao hơn.


Q: Có thể kết hôn không?

A: Vào giao Kết Hôn để tiến hành cầu hôn, kết hôn. Điểm thân mật đạt 99 có thể tỏ tình, điểm thân mật đạt 213 có thể cầu hôn.


Q: Kết hôn có thể làm gì?

A: Mở phụ bản tình duyên, nhận trang sức tình duyên, nuôi bảo bảo.


Q: Có thời trang thừa thì sao?

A: Thời trang thừa không khoá có thể bán ở chợ hoặc dùng thời trang cùng loại để tăng sao trong giao diện  [Thời trang] - [Tăng sao thời trang]


Q: Vào bang có tác dụng gì?

A: Vào bang để tham gia hoạt động bang, có hệ thống tiên thuật vô cùng độc đáo để tăng chiến lực, tính năng bang chiến nhận EXP và điểm vinh dự.