SK - Nạp 1 Nhận 100

2019-12-16

Untitled.png


Trong thời gian sự kiện, các Nhà Thám Hiểm nạp thẻ mốc bất kỳ sẽ nhận được phần quà cực kỳ hấp dẫn

Quà Siêu Xịn: Đá c.hóa cánh x10 + Trung-Đá c.hóa cánh x1 + Lông chính xác x1 + 100 KC + 1 triệu Vàng

Lưu ý:
- Các server mới sau khi kết thúc sự kiện mở server sẽ bắt đầu tính sự kiện mới
Chúc các bạn chơi game vui vẻ!!!