Hướng dẫn nhập Giftcode

2019-12-17

B1: Đăng nhập vào game, vào phần Phúc Lợi:

B2: Vào phần Đổi quà:

B3: Nhập Giftcode và ấn Nhận thưởng: